วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง และราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาประมาณ 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 336 จากนั้น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้โอวาท รับฟังบรรยายสรุปงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ งานด้านชลประทาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ณ อ่างเก็บน้ำแม่สะกึด (ม่อนตะแลง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม

เวลาประมาณ 13.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎร บ้านห้วยซลอบ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับฟังบรรยายสรุปและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านห้วยซลอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม บำรุงต้นกะพี้จั่น และปลูกแฝกร่วมกับราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน