วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 09.30 น.นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวาระสำคัญเรื่องการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน