วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม เวลา 16.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของดีวิถีแม่ฮ่องสอน” ณ บริเวณสามแยกกาดนัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของดีวิถีแม่ฮ่องสอน” จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOPกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ฟื้นกลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้น ขยายทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยและรับรู้ถึงสินค้าของผู้ประกอบการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรคุณภาพนำมาจำหน่ายภายในงาน จำนวน 30 คูหา การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพิ่มพันธมิตรทางการค้าเกษตรอินทรีย์ ประกวดการทำอาหารจากผักอินทรีย์ การเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการแสดงผ้าชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน