วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยก่อนวาระการประชุม สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้แก่ทายาท นายวินัย ชลใสเย็น ชาวบ้านแม่ลาก๊ะ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่มนุษยธรรมในการออกปฏิบัติงานดับไฟป่า ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามระเบียบวาระต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลิกการประชุม เวลา 11.15 น.

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน