วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การกำจัดขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน