วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน THE DISCOVERY# OTOP Maehongson "ท่องเที่ยว New วิถี...ของดีบ้านฉัน" นำสุดยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงโรด์โชว์ ณ ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม เพื่อเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่โดดเด่น และได้รับความนิยมมาจำหน่ายให้กับประชาชน โดยมีการผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น อาทิ กาแฟห้วยห้อม ถั่วลายเสือ กระเทียมแม่ฮ่องสอน ผ้าทอกะเหรี่ยง และผลิตภัณฑ์โอทอปต่าง ๆ จำหน่ายอีกมากมาย

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน