วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการกำหนดราคาจำหน่ายสุกรที่เหมาะสมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน