วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เวลา 06.30 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณรจำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

เวลา 08.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เวลา 09.39 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู พร้อมด้วยบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว 3 ชนิด ได้แก่ ปลาสร้อยขาว จำนวน 200, 000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 150,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ จำนวน 150,000 ตัว ที่ทำนบปลาบ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่เข้ามาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วย

เวลา 10.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีหน่วยงานให้บริการประชาชน จำนวน 30 หน่วยงาน ครอบคลุมการบริการด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะ อนามัย และด้านการบริการประชาชน ทั้งนี้ มีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เวลา 14.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับวัดพระธาตุดอยกองมู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์พระธาตุดอยกองมู ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นาย สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เวลา 19.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐทุกหมู่เหล่า องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน