วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสภาผู้แทนราษฏร นำโดย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ นายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายจักรพงศ์ ชื่นดวง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นปัญหาทับซ้อนในที่ดินทำกินของราษฏรที่เคยอยู่มาก่อน เพื่อนำเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฏรในพื้นที่ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน