วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นมหาพรหมราชินี และหญ้าแฝก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านป่าปุ๊) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก สวท.แม่ฮ่องสอน