วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้นำในการปล่อยแถว kick off ตรวจสถานประกอบการประเภทสถานที่หรือที่เก็บสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ จุดบริการต่าง ๆ อาทิ บจ.ไปรษณีย์ไทย DHL Kerry Express เปรมประชาขนส่ง บจ.สมบัติทัวร์ เป็นต้น

ภาพจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336