วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (POC) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน