วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรช่างซ่อมจักรยานยนต์ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน