วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบสื่อมวลชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาล และนโยบายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชน

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน