วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน