วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า)