วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง ในส่วนงานด้านความมั่นคง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นการประสานงานในลักษณะองค์กรผสมผสาน พลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาภัยคุกคามด้านอื่น ๆ

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน