วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน