วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อรับทราบการจำหน่ายคำอุทธรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน