วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว จาก สวท.แม่ฮ่องสอน