วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน