วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการ เหตุภัยแล้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)

ภาพโดย สวท.แม่ฮ่องสอน