วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VTC โดยมีพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดทำแผนบทเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม Warroom ไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน