วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ฝ่ายข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน