วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)