วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ และห้องประชุม POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเลขานุการการประชุมฯ ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามระเบียบวาระต่าง ๆ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพจาก สำนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน