วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดเล็ก) ครั้งที่ 4/2564 แม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการด้านการผลิตการแปรรูปการตลาดกระเทียมอย่างครบวงจร ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน