วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอำเภอปาย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และคณะ เข้าพบ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องปฏิบัติงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน เพื่อโปรดพิจารณาผลักดันให้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน อำเภอปาย งบประมาณ 438 ล้านบาท ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมต้องถูกยกเลิกสภาพป่าเสียก่อน ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ป่าบางส่วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงระบบนิเวศน์และการฟื้นตัวของธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ถนน ให้ทำเท่าที่จำเป็น ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพป่า หรือเป็นช่องทางการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมวางมาตรการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน ปี พ.ศ.2565 โดยใช้การบูรณาการร่วมระหว่าง ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และหน่วยงานป่าไม้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ตั้งเป้าหมายลดจำนวน hotspot และพื้นที่เผาไหม้ ให้ต่ำกว่าปี พ.ศ.2564

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน