วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน