วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการโครงการยกระดับฯ กลุ่มแปลงใหญ่พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 กลุ่ม เพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน