วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2564 และมอบเหรียญขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับผู้นำขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นำขบวนองค์กรชุมชน ที่หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน