วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ในด้านชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน