วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา จากนั้น ประธานในพิธี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน