วันที่ 11 ตุลาคม 64 เวลา 09.30 น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน