วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 23/2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทราบสถานการณ์แนวโน้มและผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค covid-19 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งการจัดการบริการวัคซีนป้องกัน covid-19 สำหรับเด็กนักเรียนในระหว่างอายุ 12 ถึง 18 ปี

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน