วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ห้องประชุมอาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระหว่างอายุ 12 ปี – 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยกำหนดให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรค covid-19 ในกลุ่มเป้าหมาย

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน