วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน