วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองครบรอบ 111 ปี ยกฐานะเมืองแม่ฮ่องสอนขึ้นเป็นจังหวัด ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการประกอบพิธีทางศาสนาทั้ง 4 ศาสนา ได้แก่ศาสนาพุทธ ประกอบพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ประกอบพิธีการขอบคุณพระเจ้า ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ประกอบพิธีการบูชาขอบพระคุณ ศาสนาอิสลามประกอบพิธีสวดขอดูอา และศาสนาซิกข์ประกอบพิธีสวดอัรดาส เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน