Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day) ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งอ่านสาสน์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำกล่าวปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งการค้า และการเสพ พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม 2 เรื่อง

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด (คณะที่ 2) และเวลา 16.00 น.เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการตามโครงการยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน Incoming และ Outdoing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม)

อ่านเพิ่มเติม...

หน้าที่ 4 จาก 4