Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.09 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 67 รูป ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชุมชน ถนนบริบาลเมืองสุข อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 24กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชุมชน ถนนบริบาลเมืองสุข อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนกว่า 800 คนร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและลำน้ำแม่ฮ่องสอน ตั่งแต่บริเวณข้างสะพานอนุสรณ์ฉัททันต์ถึงบริเวณสะพานสนามกอล์ฟ โดยกำจัดวัชพืชในลำน้ำและ สองข้างทางเดินริมลำน้ำ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและช่วยให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา กิจกรรม "เที่ยวงานวัด สัมผัสวิถีไต สืบสายใยศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำประวัติศาสตร์สองแผ่นดิน"

วันที่ 24กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น.นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา กิจกรรม "เที่ยวงานวัด สัมผัสวิถีไต สืบสายใยศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำประวัติศาสตร์สองแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสุกัญญา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎ

วันที่ 24กรกฎาคม 2561 เวลา 08.39 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสุกัญญา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือคณะเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ สำรวจลู่ทางและพบปะหารือ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสาธารณสุข กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือคณะเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ สำรวจลู่ทางและพบปะหารือ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสาธารณสุข กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย
  3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  5. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง"
  7. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  8. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข่องร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
  9. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก

หน้าที่ 1 จาก 4