Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2563 เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริและเตรียมการต้อนรับพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานที่ปรึกษา/หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมอบแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมและเสวนาส่งเสริม และกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมและเสวนาส่งเสริม และกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน หลังสถานการณ์ COVID 19 มีทิศทางที่ดีขึ้น แก่ผู้ประกอบการโรงแรม รถตู้ ร้านอาหาร โฮมสเตย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 60 ราย ณ ห้องประชุม สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรช่างซ่อมจักรยานยนต์ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบสื่อมวลชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบสื่อมวลชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาล และนโยบายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9
  2. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563
  3. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการริหารงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563
  4. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3
  5. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
  6. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานใส่สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ในตู้ปันสุข ที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)
  8. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563
  9. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2563
  10. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563

หน้าที่ 1 จาก 26