วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 573/2563 วาระที่ 4 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน