วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 637 ราย และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ต้องขังหญิง จำนวน 89 ราย