ตอนที่ 19 สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

ตอนที่ 19 สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 20 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอย ตามพระราชดำริ

พิมพ์

ตอนที่ 20 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอย ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 21 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ

พิมพ์

ตอนที่ 21 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 22 การประยุกต์ศูนย์ปางตองเป็นรากฐานการเรียนรู้

พิมพ์

ตอนที่ 22 การประยุกต์ศูนย์ปางตองเป็นรากฐานการเรียนรู้
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 23 การจัดระบบท่องเที่ยวในศูนย์ปางตอง

พิมพ์

ตอนที่ 23 การจัดระบบท่องเที่ยวในศูนย์ปางตอง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics