ตอนที่ 4 ทรงวางรากฐาน การประมง

พิมพ์

ตอนที่ 4 ทรงวางรากฐาน การประมง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

ตอนที่ 5 น้ำ คือ ชีวิต

พิมพ์

ตอนที่ 5 น้ำ คือ ชีวิต
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 8 ธนาคารอาหารชุมชนอันยั่งยืน

พิมพ์

ตอนที่ 8 ธนาคารอาหารชุมชนอันยั่งยืน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 6 แหล่งอาหารด้านพืชผัก ในชุมชน

พิมพ์

ตอนที่ 6 แหล่งอาหารด้านพืชผัก ในชุมชน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 7 ก่อเกิดแหล่งอาหาร

พิมพ์

ตอนที่ 7 ก่อเกิดแหล่งอาหาร
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics