นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2560

พิมพ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พิมพ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.20 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของะรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พิมพ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของะรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

พิมพ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (Zoning) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
  3. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนาภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ
  5. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักาาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 ผ่านระบบ VDO Conference
  6. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2560
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2560
  8. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 13/2560
  9. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "Kick Off การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติการฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"
  10. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการรายงานผลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Nispa) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics