นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปยังอำเภอต่างๆ

พิมพ์

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนายแม่อำเภอสะเรียง ปาย ปางมะผ้า ขุนยวม แม่ลาน้อย และ อำเภอสบเมย รับไฟหลวงพระราชทาน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออัญเชิญไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในพื้นที่อำเภอต่างๆ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทน รับโคมไฟหลวงพระราชทาน ไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดต่างๆ อีก 76 จังหวัด ทุกจังหวัดก็จะอัญเชิญไปยังอำเภอต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนซักซ้อมขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิมพ์

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนร่วมซักซ้อมขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นไปอย่างถูกต้อง มีระเบียบเรียบร้อย ตั้งแต่จัดเรียงหน้ากระดานแถวละ 4 คน เดินขึ้นพระพระเมรุมาศจำลอง การหยิบดอกไม้จันทน์จากพานมาถือระหว่างอก การถวายความเคารพ การวางดอกไม้จันทน์ แล้วทำความเคารพอีกหนึ่งครั้ง แล้วจึงแยกซ้าย ขวาเดินลง กลับเข้ามานั่งที่เดิม และอยู่ในอาการสำรวม สงบ ห้ามถ่ายทอดสดทางเฟชบุค ห้ามเซลฟี่

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

พิมพ์

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.10 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนจำนวนมากร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2397 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 สิริรวมพระชนมายุ 58 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี 22 วัน ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ทรงก่อตั้งศาลสถิตยุติธรรม ทรงส่งเสริมการศึกษาอย่างแพร่หลาย ทรงริเริ่มการรถไฟ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา และชลประทาน ประการสำคัญที่สุดได้ทรงประกาศเลิกทาส ส่งผลให้คนไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงระงับข้อพิพาทกับต่างประเทศ ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นภัยพิบัติมาได้ ทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างใกล้ชิดต่อพสกนิกร พระองค์ได้รับสมัญญาว่า "ปิยมหาราช" แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

พิมพ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดจองคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาผลผลิตถั่วเหลือง (ประชุมช่วงที่ 2)
  3. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาผลผลิตถั่วเหลือง (ประชุมช่วงที่ 1)
  4. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และร่วมงานเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
  5. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าว ผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  7. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  8. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานพิธีฝ่ายฆราวาสบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
  9. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่
  10. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics