นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะและหน่วยเกี่ยวข้อง ได้มอบบ้านให้แก่นางอัญชัญ ไม่มีชื่อสกุล

พิมพ์

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะและหน่วยเกี่ยวข้อง ได้มอบบ้านให้แก่นางอัญชัญ ไม่มีชื่อสกุล บ้านเลขที่ 42/5 หมู่ที่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการก่อสร้างบ้านพักให้ครอบครัวยากจน ทุกข์ยากเดือดร้อน อนาถา หรือผู้ด้อยโอกาส ในราคา 122,000 บาท กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้สร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้อีกจำนวนหลายหลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน ซึ่งหลังจากก่อสร้างบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จก็จะมอบให้แก่ผู้ยากไร้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

พิมพ์

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอแผนงาน

พิมพ์

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเทศกาลสายสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น

พิมพ์

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเทศกาลสายสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี
  3. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
  4. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดแม่อ่องสอน
  5. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าขอบคุณผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังได้รับสัญชาติไทย
  8. จิตอาสาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง เตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  9. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  10. พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics