ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบโล่และเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

พิมพ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยก่อนวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบโล่และเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประจำปี 2561 ระดับประถมศึกษา ประเภทหญิงล้วน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ประเภททีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอขุนยวม ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วนชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในการประกวดเพลงคุณธรรม/ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ / ประกวดโครงงานคุณธรรม/ ประกวดภาพยนตร์สั้น/ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ /การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ /การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ/ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี และการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นรวม 10 เหรียญรางวัล

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พิมพ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกเหล่ากาชาด มอบรถยนต์

พิมพ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกเหล่ากาชาด มอบรถยนต์ จำนวน 2 คัน ให้กับผู้ถูกสลากกาชาด ในงานฤดูหนาว ประจำปี 2561 แก่ นาย ไมตรี ปุชะนียะบุคคล และนาย ธนกฤต สุขวงษ์ ทั้ง 2 มีภูมิลำเนาอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นได้มอบรางวัลรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน แก่ผู้โชคดี

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศลในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2561 จำนวนทั้งหมด 50,000 ฉบับ ฉบับละ 100 บาท ชิงรางวัล กว่า 100 รางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท สำหรับรายได้จากการขายสลากในครั้งนี้ จะได้นำไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากจนและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานถวายพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย

พิมพ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานถวายพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่า และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ในงานมีการแสดงความยินดี กับสหกรณ์การเกษตร คชพ. บ้านห้วยตอง ซึ่งได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นที่ 3 ระดับประเทศ ประเภทการเกษตร ในการประกวดสหกรณ์ที่มีรูปแบบการทำงานในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน การมอบใบสำคัญรับจดทะเบียนการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชน หรือ คทช. แม่ปายฝั่งซ้าย มอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น เปตอง/ ฟุตซอล/ แชร์บอล และกีฬามหาสนุก และการแข่งขันประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง วันที่ 26 กุมภาพันธ์กำหนดเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลกเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2459 เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้พ้นจากหนี้สิน อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีสหกรณ์มากกว่า 8,000 สหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการซึ่งประสบอุบัติเหตุทางถนน
  3. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด
  4. นายสาคร ร่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  5. นายสาคร ร่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  8. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
  9. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการต้อนรับสายการบินนกแอร์ การเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  10. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics