นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือชาวบ้านระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการรณรงค์ ตีเกราะ เคาะไม้ อย่าเพิกเฉยกับเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิง

พิมพ์

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการรณรงค์ ตีเกราะ เคาะไม้ อย่าเพิกเฉยกับเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงพร้อมทั้งรับข้อเสนอเร่งด่วน ประชารัฐฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานเปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น

พิมพ์

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานเปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน สินค้าโอท็อปของทั้ง 7 อำเภอ และอาหารไทใหญ่ ในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายบ้านของพ่อและภาพวาดแม่ฮ่องสอนจากศิลปินเมืองสามหมอก การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชนเผ่าต่างๆ ชมการการจำลองวิถีชีวิตของชนเผ่า การจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้าโอท็อปของทั้ง 7 อำเภอ การแจกคูปองและชิมฟรีอาหารไทใหญ่ การจำหน่ายอาหารคาว หวาน ไทใหญ่ กว่า 30 ชนิด เช่น อุ๊ปไก่ ข่างปอง ถั่วพูซิ่ง ขนมอาละหว่า เป็งม้ง งานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นี้

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดที่ดินและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะทำงานจัดที่ดิน

พิมพ์

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดที่ดินและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะทำงานจัดที่ดิน ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน kick off : ตลาดประชารัฐของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน kick off : ตลาดประชารัฐของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณถนนคนเดินหน้าวัดจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวคิด“พัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือนร้อน จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ราย มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการ
  3. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กลุ่มรัฐวิสาห
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
  5. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะและหน่วยเกี่ยวข้อง ได้มอบบ้านให้แก่นางอัญชัญ ไม่มีชื่อสกุล
  7. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
  8. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอแผนงาน
  9. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเทศกาลสายสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น
  10. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics