ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอขุนยวม อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย

พิมพ์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางปฏิบัติภารกิจ ณ อำเภอไปอำเภอขุนยวม - แม่สะเรียง - สบเมย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน  และมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสบเมย

พิมพ์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนายกองเอก ดร.ดิสธร  วัชโรทัย ปรธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรด้อยโอกาส  ชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดาร เด็กพักนอนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ผู้ประสบอุทกภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสบเมย รวม 500 ผืน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเสริมสร้างความจงรักภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิมพ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเสริมสร้างความจงรักภักดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ  โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 26 เวลาประมาณ 19.00 น. โดยนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอขุนยวม

พิมพ์

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้ัาราชการในพื้นที่อำเภอขุนยวม  และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยหนาว

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอปาย

พิมพ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอปาย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอปาย พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่และชมสภาพความเป็นอยู่ของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย
  3. การประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี 2555
  4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า
  5. การเดินแฟชั่นโชว์การกุศล ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2555 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. การประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555 รอบแรก ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2555 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. พิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2555 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. งานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2555 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มวันนี้
  10. การแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2555

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics