ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมรายการมองเมืองเหนือสัญจร ณ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 5 เมษายน 2555 นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวนิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรายการเวทีท้องถิ่น มองเมืองเหนือสัญจร โดยออกอากาศสด ผ่านรายการมองเมืองเหนือ ทางช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เชียงใหม่ จากบริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 2 เมษายน 2555 ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย เข้ารับมอบนโยบายจากนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2555

พิมพ์

 

วันที่ 1 เมษายน 2555 จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบรางวัลให้กับนักกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันนี้ ( 28 มีนาคม 2555) เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 13 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น  โดยในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเหรียญรางวัล 9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 17 ของประเทศไทยและ อันดับ 2 ของภาค 5

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบป้ายรับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันนี้ (28 มีนาคม 2555) เวลาประมาณ 10.30 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมอบป้ายรับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดแม่ฮ่องสอนแก่ร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้มีร้านอาหารจำนวน 3 ร้านที่ได้รับป้ายรับรองร้านอาหารฯ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านห้วยปูลิง เพื่อดูพื้นที่และรับฟังปัญหา
  3. ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน รับมอบเครื่องสลายหมอกควันจากพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขบวนแห่งานประเพณีปอยส่างลอง บ้านสบป่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
  5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  6. พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อเหมือน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นถาวร บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปล่อยขบวนรถฉีดละอองน้ำในอากาศรอบตัวเมือง เพื่อลดปริมาณมลพิษในอากาศ
  8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
  9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเยาวชนไปทัศนศึกษาดูงานสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีตามแนวทางพระราชดำริ
  10. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดคลินิกชุมชนเพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics