รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

พิมพ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยชุมชน

พิมพ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับการประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

พิมพ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับการประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3/2560

พิมพ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานสืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง
  8. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปสู่ตลาดสากล
  10. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics