นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณากา

พิมพ์

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

นที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียมผ่านตลาดข้อตกลงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียมผ่านตลาดข้อตกลงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมพบปะผู้ประกอบการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตทางการเกษตร

พิมพ์

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมพบปะผู้ประกอบการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตทางการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมรับฟังและระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

พิมพ์

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมรับฟังและระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภารกิจ ร่วมประชุมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับภาค
  2. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมติดตามการบริหารราชการประจำสัปดาห์ ของทุกอำเภอผ่านระบบ
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ
  5. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการในพิธีเปิดรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารราชการประจำสัปดาห์ของทุกอำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Confernce) เรื่องการเตรียมการทำสัญญาปักเสา คทช. , การเตรียมรักษาความสงบช่วงสงกรานต์ และ เรื่องการแก้ไขป
  7. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกบุกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคง
  9. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการปล่อยแถวกำลังพลรวม 150 นาย เพื่อดำเนินการจู่โจมตรวจค้นสิ่งต้องห้ามเข้าเรือนจำ และตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงานเรือนจำ และผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรณีพิเศษ

หมวดหมู่รอง


Notice: Undefined variable: query in /var/www/htdocs/web2012/components/com_joomlawatch/class.joomlawatch.db.php on line 129
Live tracking and statistics