นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกกาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประกอบพิธีตั้งศาลบวงสรวงพระพิฆเนศ

พิมพ์

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.59 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกกาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประกอบพิธีตั้งศาลบวงสรวงพระพิฆเนศ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิมพ์

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่าย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคล

พิมพ์

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่าย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคล กรณีนักเรียนไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดอกไม้จันทน์ ดอกบัวตอง เป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการภายใต้หลักสูตร "ตามรอยพ่อ รุ่นที่ 2" (ผู้นำวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์แผ่นดินแม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560
  3. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน
  4. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด
  7. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและร่วมจัดทำแผนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  10. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics