นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดแม่อ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดแม่อ่องสอน ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าขอบคุณผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังได้รับสัญชาติไทย

พิมพ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 คนเข้าพบนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอบคุณหลังจากนักเรียนทั้ง 11 คนได้รับสัญชาติไทย ซึ่งบางคนรอคอยนานนับ 10 ปี
ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ดำเนินนโยบายให้สัญชาติไทยแก่ผู้ที่เกิดในประเทศไทยแต่ไร้สัญชาติ เพราะการไม่มีสัญชาติไทยทำให้เสียโอกาสด้านการศึกษาต่อและการร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งทุกฝ่ายร่วมมือกันดำเนินการตรวจพิสูจน์ เพื่อให้สัญชาติไทยกับผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการตรวจพิสูจน์และให้สัญชาติไทยแก่ผู้ไร้สัญชาติแล้วประมาณ 4 พันคน และอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์อีกกว่า 3 หมื่นคน จึงขอให้ผู้ที่ได้สัญชาติไทยแล้ว ไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือรุ่นน้องๆ ที่อยู่ระหว่างการขอสัญชาติไทย เพราะมีกระบวนการดำเนินการหลายขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง เตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พิมพ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 10.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" นำจิตอาสา กว่า 400 คนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบเรือนประทับแรม ท่าโป่งแดง ลานกางเต้นท์ และบ้านพักรับรอง ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยประทับแรม ณ เรือนประทับแรมท่าโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทอดพระเนตรการแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณลานกางเต้นท์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  2. พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ
  3. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปยังอำเภอต่างๆ
  5. จังหวัดแม่ฮ่องสอนซักซ้อมขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
  8. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
  9. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาผลผลิตถั่วเหลือง (ประชุมช่วงที่ 2)
  10. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาผลผลิตถั่วเหลือง (ประชุมช่วงที่ 1)

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics